VBS Business game

Voor de VECON BUSINESS SCHOOL is er een 'Business Game' ontwikkeld.

Tijdens het spelen van deze Business Game zetten (groepjes van) leerlingen een eigen onderneming op. Ze stellen doelen en stippelen een strategie uit. Er wordt gehandeld in één product: een mobiele telefoon.

De onderlinge competitie tussen de (groepjes van) leerlingen speelt tijdens de Business Game een belangrijke rol. Daarnaast leren de spelers onder andere:

  • Om te gaan met de vele onzekerheden, zoals die bij het ondernemerschap aan de orde komen.
  • Verschillende berekeningen te maken rondom bijvoorbeeld de variabele/vaste kosten en de bruto/netto winst.
  • Beslissingen te nemen over de hoogte van bijvoorbeeld de inkoop, de verkoopprijs en het reclamebudget.

Voordat u aan de slag gaat met de Business Game is het handig om eerst de beschrijvingen te bekijken.
In de 'Docentenhandleiding TECHNIEK' kunt u lezen, hoe u in een paar stappen lesgroepen en ondernemingen kunt aanmaken, een compleet spel kunt klaarzetten en spelrondes kunt starten en afsluiten.
In de 'Docentenhandleiding LESSUGGESTIE' kunt u lezen, hoe u de Business Game kunt inzetten in een lessenserie. U kunt de lessuggestie zelf aanpassen.
Er is ook een handleiding met spelinformatie voor de leerlingen beschikbaar.

Voor de Business Game: klik hier