Kwaliteitsbewaking

De kwaliteit van de VECON BUSINESS SCHOOL wordt bewaakt op verschillende momenten gedurende de certificering.

Bij de eerste aanvraag vindt controle plaats door het bestuderen van de aanvraagformulieren en de gevraagde documenten.

Tussentijds en voor heraanvraag vindt de kwaliteitsbewaking plaats:

  • Tijdens de jaarlijkse netwerkbijeenkomsten; door in gesprek te gaan met de docenten en door de actieve deelname van school of docenten.
  • Ieder voorjaar door regionale bijeenkomsten of intervisie.
  • Een school die in het eerste jaar een geldige reden heeft om niet deel te nemen aan regionale bijeenkomsten of intervisie vult een uitgebreid evaluatieformulier in.
  • Een eventueel bezoek aan een school wordt ook meegenomen in de kwaliteitsbewaking.

Voor meer informatie over de bijeenkomsten en intervisie zie het submenu Netwerk.