Netwerk

Het netwerk is een belangrijk element van de VECON BUSINESS SCHOOL.

Het netwerk biedt leraren de mogelijkheid om ideeën op te doen voor de invulling van de VBS, maar ook om zichzelf te ontwikkelen. Het netwerk is gebaseerd op kennis en informatie delen. Wij verwachten van scholen dat ze niet alleen informatie verzamelen maar die ook delen met andere VBS scholen. Het is een kwestie van geven en nemen.

Een belangrijk onderdeel van het netwerk vormen de netwerkbijeenkomsten. Hier kunnen leraren informatie uitwisselen en workshops volgen. Daarnaast is er aandacht voor intervisie en is er een forum dat een basis kan vormen voor uitwisseling en samenwerking.