Adverteren

Hier staat alle informatie om te adverteren.

Voor advertenties in het tijdschrift, de nieuwsbrief en de website kun je terecht bij:

de contactpersoon advertenties
per mail: relatiebeheer@vecon.nl
per telefoon: 06 – 42717964

Losse advertenties op de 'advertentieslider'

Deze advertenties bestaan uit een plaatje met de volgende maat/verhoudingen: ongeveer in verhouding 4 : 2,5.
Een link is toegestaan. Geen tekst.
Breedte minimaal 330 px. Resolutie hoog.
Er rouleren drie advertenties.

Plaatsing maximaal 3 maanden.
1 maand € 250
2 maanden € 450
3 maanden € 600

Kennisbank

Vermelding bij externe organisaties in de Kennisbank en een eigen pagina.
Deze vermeldingen kunnen soms betaald zijn, dat ligt aan het soort organisatie.
Bij organisaties staat de volledige naam en de afkorting en één regel tekst met een korte omschrijving.
De eigen pagina mogen de organisaties zelf opstellen: wie zijn we, wat doen we, wat kunnen/willen we betekenen voor het onderwijs in de economische vakken.
Met link naar de eigen website en mogelijk andere links, naar bijv. materiaal.

Lesmethoden

Vermelding bij lesmethoden en een eigen pagina.
Deze vermeldingen zijn altijd betaald.
De naam van de methode komt in het uitklapmenu.
Als men op lesmethode klikt komt er een korte uitleg en daarna in willekeurige volgorde de naam van de uitgeverij, de naam van de methode, voor welk schooltype en vak de methode is bedoeld.
Daarop klikken levert een pagina op die de uitgeverij zelf mag opstellen: informatie, links, e.d. De inhoud staat voor een flinke periode vast.

Vermeldingsperiode is minimaal één kwartaal à € 300,-.
Per jaar € 900,-.

In de digitale nieuwsbrief van de Vecon wordt tweemaal per jaar, d.m.v. een korte tekst en een link naar het submenu Lesmethodes, de aandacht gevestigd op het bestaan van dit submenu.

Organisaties die iets te bieden hebben voor VBS – zie vermelding bij externe organisaties in de Kennisbank

Agenda items

Als het gaat om gratis bijeenkomsten of bijeenkomsten waarvoor een zeer beperkt bedrag moet worden betaald is de vermelding op de agenda gratis.
Losse items kosten in principe het bedrag van de bijeenkomst zelf.
Aanleveren: zie huidige agenda items – titel, samenvatting (die deels zichtbaar is op de homepage en helemaal bij doorklikken), tekst en evt. plaatje.

Nieuwsitems

Moeten echt nieuws bevatten dat interessant is voor onze leden, geen verkapte reclameboodschappen.
Aanleveren: zie huidige nieuwsitems - titel, samenvatting (die deels zichtbaar is op de homepage en helemaal bij doorklikken), tekst en evt. plaatje.


De VECON-website wordt ongeveer 200.000 keer per jaar geraadpleegd.