Professionalisering

Het bijhouden van je vak en op de hoogte blijven van veranderingen is essentieel voor een goede leraar. De Vecon heeft daar altijd aandacht aan besteed.

Als economieleraar kun je op talloze manieren aan professionalisering doen. De Vecon organiseert bijvoorbeeld de jaarlijkse studiedag, in combinatie met de jaarvergadering van de vereniging.

Universiteiten en Hogescholen organiseren geregeld scholingsbijeenkomsten, vaak in overleg met de Vecon. Ze zijn te vinden op de agenda van de Vecon-website.

Geregeld wordt een studiedag vmbo georganiseerd in samenwerking met het Platform Economie en Ondernemen.

VECON BUSINESS SCHOOL organiseert minstens één netwerkbijeenkomst per jaar. Daarnaast zijn er mogelijkheden voor kleinere bijeenkomsten en intervisie.

Op de website zijn verslagen van eerdere bijeenkomsten en studiedagen te vinden die nog zeer bruikbaar zijn.

Ook de examenbesprekingen en het tijdschrift zijn onderdeel van de activiteiten die de Vecon ontplooit rondom het thema professionalisering.

Op termijn zal op deze website ook aandacht besteed worden aan de mogelijkheden die lerarenopleidingen bieden rondom bij-/nascholing en het behalen van een bevoegdheid.

De bijeenkomsten die de Vecon organiseert worden gevalideerd door het lerarenregister en tellen dus mee voor je registratie. De meeste anderen bijeenkomsten die op de agenda van de Vecon staan komen ook in aanmerking voor je lerarenregister.