Lerarenregister

Enkele jaren geleden is het lerarenregister van start gegaan. Op dit moment is registratie nog vrijwillig. De organisatie van het lerarenregister ligt in handen van de Onderwijscoöperatie.

De Onderwijscoöperatie is een samenwerkingsverband van verschillende vakbonden (AOb, CNVO, FvOV), BON en het Platform VVVO. De laatste is een platform waarin een aantal vakinhoudelijke verenigingen overleg hebben over vakoverstijgende thema’s en ervaringen uitwisselen. De Vecon is lid van het Platform VVVO.

Website van het Platform VVVO: klik hier

Waarom registreren? De bedoeling is dat je als leraar laat zien dat het je eigen verantwoordelijkheid is dat je voortdurend professionaliseert en dat je daarom ook invloed hebt op de keuzes die je maakt voor het soort scholing. Op de website van de Onderwijscoöperatie is veel informatie te vinden over het lerarenregister.

Website van de OnderwijscoOperatie: klik hier