Wie zijn we

Zoals iedere vereniging kent de Vecon een organisatiestructuur waarin de leden ‘de baas’ zijn.

Tijdens de jaarvergadering legt het bestuur aan de leden het jaarverslag en de financiële stukken voor en vraagt décharge voor het gevoerde beleid. De jaarvergadering wordt gecombineerd met de jaarlijkse studiedag.

Organisatieschema: klik hier

De statuten en het huishoudelijk reglement worden momenteel aangepast en zullen in maart 2017 aan de leden worden voorgelegd. De oude statuten zijn nog geldig.    

Statuten: klik hier
Huishoudelijk reglement: klik hier

Begin 2016 is een beleidsplan opgesteld voor de jaren 2016 – 2018. We hebben veel plannen maar zijn als vrijwilligersorganisatie beperkt in onze mogelijkheden. Daarom werken we stap voor stap aan de doelen en kan de Vecon de leden steeds meer bieden en blijven we bij de tijd.

Op de pagina’s van de verschillende secties zijn de sectiejaarplannen te vinden. Ze zijn afgeleid van het beleidsplan.

Beleidsplan: klik hier

Ook het redactiestatuut wordt momenteel aangepast. Het oude statuut is nog geldig.

Redactiestatuut: klik hier