Wie zijn we

Zoals iedere vereniging kent de Vecon een organisatiestructuur waarin de leden ‘de baas’ zijn.

Tijdens de jaarvergadering legt het bestuur aan de leden het jaarverslag en de financiële stukken voor en vraagt décharge voor het gevoerde beleid. De jaarvergadering wordt gecombineerd met de jaarlijkse studiedag.

Organisatieschema: klik hier

Statuten: klik hier

Huishoudelijk reglement: klik hier

Wil je je stem laten horen tijdens een algemene ledenvergadering maar ben je verhinderd? Gebruik het formulier stemmen bij machtiging. De gemachtigde levert dit formulier in voorafgaand aan de ledenvergadering.

Formulier stemmen bij machtiging: klik hier

Het redactiestatuut is in 2017 aangepast.

Redactiestatuut: klik hier

We hebben veel plannen maar zijn als vrijwilligersorganisatie beperkt in onze mogelijkheden. Daarom werken we stap voor stap aan de doelen uit het beleidsplan en kan de Vecon de leden steeds meer bieden en blijven we bij de tijd.

Op de pagina’s van de verschillende secties zijn de sectiejaarplannen te vinden. Ze zijn afgeleid van het beleidsplan.

Beleidsplan: klik hier

In 2019/2020 is de basis gelegd voor het nieuw beleidsplan. In eerste instantie is hiervoor een ledenenquête uitgezet.
De uitslag daarvan is gebruikt als input voor de ontwikkeldag op 14 januari 2020.
Voor een korte samenvatting van de uitslag van de enquête: klik hier
Voor de volledige uitslag: klik hier