Privacybeleid

In het kader van de wet Algemene verordening gegevensbescherming heeft ook de Vecon afspraken gemaakt.

Contactpersoon in het kader van de AVG is bereikbaar via: privacy@vecon.nl.

Het beleid is in twee documenten neergelegd.

Het ene document is voor intern gebruik en beschikbaar voor (sectie)bestuursleden, redactie en anderen die activiteiten voor de Vecon verrichten.
We wijzen elkaar geregeld op dit document om te voorkomen dat het belang van privacy uit beeld raakt.

Het tweede document is bedoeld voor de leden.
Je kunt het hier downloaden.