Bestuur

Het dagelijks bestuur van de Vecon bestaat in ieder geval uit de voorzitter, de secretaris en de penningmeester. In sommige situaties worden daar één of meer mensen aan toegevoegd.

Het DB (dagelijks bestuur) is eerste aanspreekpunt, regelt zaken die snel beslissingen vragen en bereidt de vergaderingen van het Algemeen Bestuur voor.

Het AB (algemeen bestuur) vergadert ongeveer zes keer per jaar en zorgt ervoor dat de Vecon functioneert. De grote lijnen worden uitgezet, studiedagen en jaarvergaderingen besproken, activiteiten van alle verschillende secties en werkgroepen op elkaar afgestemd, enz. Het AB bestaat uit de leden van het DB en daarnaast de voorzitters van de verschillende secties en in sommige gevallen nog één of meer mensen.

Leden van het DB:

Jeannet Hommel, voorzitter, voorzitter@vecon.nl
Thomas Oosterkamp, vice-voorzitter, thomas-oosterkamp@hotmail.com
Henk van den Boomgaard, secretaris, secretaris@vecon.nl
Gerda van Heck, 2e secretaris, vheck@planet.nl
Peter Post, penningmeester, penningmeester@vecon.nl

Leden van het AB:

Adelbert Ballast, voorzitter sectie AE, sectieae@vecon.nl
Theo Roos, voorzitter sectie BE, sectiebe@vecon.nl
Peter van de Minkelis, voorzitter sectie VMBO, sectievmboec@vecon.nl
Henk-Paul Hegeman, voorzitter sectie MBO/HBO, sectiembo@vecon.nl