Bestuur

Het dagelijks bestuur van de Vecon bestaat in ieder geval uit de voorzitter, de secretaris en de penningmeester. In sommige situaties worden daar één of meer mensen aan toegevoegd.

Het DB (dagelijks bestuur) is eerste aanspreekpunt, regelt zaken die snel beslissingen vragen en bereidt de vergaderingen van het Algemeen Bestuur voor.

Het AB (algemeen bestuur) vergadert ongeveer zes keer per jaar en zorgt ervoor dat de Vecon functioneert. De grote lijnen worden uitgezet, studiedagen en jaarvergaderingen besproken, activiteiten van alle verschillende secties en werkgroepen op elkaar afgestemd, enz. Het AB bestaat uit de leden van het DB en daarnaast de voorzitters van de verschillende secties en in sommige gevallen nog één of meer mensen.

Leden van het DB:

Thomas Oosterkamp, voorzitter, voorzitter@vecon.nl
Shenaaz Mohamed, vice-voorzitter, vicevoorzitter@vecon.nl
Henk van den Boomgaard, secretaris, secretaris@vecon.nl
Peter Post, penningmeester, penningmeester@vecon.nl

Leden van het AB:

Adelbert Ballast, voorzitter sectie AE, sectieae@vecon.nl
Mark van Kruijsbergen, voorzitter sectie BE, sectiebe@vecon.nl
Peter van de Minkelis, voorzitter sectie VMBO, sectievmboec@vecon.nl
Raymon Bot, voorzitter sectie MBO/HBO, sectiembo@vecon.nl
Theo Roos, sectie vakdidactiek, sectievakdidactiek@vecon.nl

Vergaderdata AB Vecon schooljaar 2023 - 2024

1e AB-vergadering (234) woensdag 20 september (fysiek)

Herfstvakanties vallen in de regio’s tussen 14 t/m 29 oktober 2023

2e AB-vergadering (235) woensdag 1 november (fysiek)

3e AB-vergadering (236) donderdag 7 december (digitaal)

De kerstvakantie in alle regio’s valt laat, nl. van 23 december 2023 t/m 7 januari 2024.

4e AB-vergadering (237) donderdag 11 januari (fysiek)

5e AB-vergadering (238) dinsdag 13 februari (digitaal)

De voorjaarsvakantie in de regio’s vallen tussen 10 februari t/m 25 februari 2024.

6e AB-vergadering (239) woensdag 6 maart (fysiek)

Studiedag vrijdag 15 maart

7e AB-vergadering (240) dinsdag 23 april (digitaal)

De meivakantie in alle regio’s staan gepland van 27 april t/m 5 mei 2023. Hierna breekt de examenperiode aan.

8e AB-vergadering (241) donderdag 27 juni (fysiek)

Vergaderstukken zijn op te vragen bij de secretaris.