Waarom VBS worden

Een school met het certificaat VECON BUSINESS SCHOOL laat zien dat ze investeert in talentontwikkeling en economische vaardigheden van leerlingen.

Daarmee kan bereikt worden dat leerlingen op een positieve wijze kiezen voor het economische profiel. Door de extra modules, zeker als er wordt samengewerkt met het vervolgonderwijs, wordt de aansluiting met het vervolgonderwijs verbeterd. Leerlingen die het programma van de VBS hebben gevolgd ontvangen een individueel certificaat waarmee de extra inzet individueel is vastgelegd. Het certificaat kan gebruikt worden als plus-document bij het diploma of als onderdeel van het plus-document.

Naast de certificering biedt de VBS een netwerkorganisatie waar leraren hun kennis kunnen delen, informatie kunnen uitwisselen en waarin er ruimte is voor intervisie. Tijdens de netwerkbijeenkomsten worden workshops aangeboden. Hiermee kunnen leraren hun kennis vergroten en ideeën opdoen voor hun lessen. Op deze manier kunnen leraren meteen invulling geven aan hun verplichtingen voor het lerarenregister. Leraren krijgen hiermee de ruimte om zich te ontwikkelen en hun lessen een interessante invulling te geven. Dit biedt werkplezier voor de leraren.

Scholen laten met de VBS certificering zien dat ze aandacht hebben voor talentontwikkeling van leerlingen en leraren en dat ze ruimte geven aan initiatieven. Dit zorgt voor een positief beeld van de school. Daarnaast is de VBS certificering natuurlijk te gebruiken in het pr en communicatie beleid van de school. Hiervoor ontvangen scholen een plaquette en kunnen ze beschikken over promotiemateriaal.