Vereniging

De Vecon is de vereniging van leraren in de economisch/ maatschappelijke vakken. De vereniging is opgericht op 16 januari 1982 en is een voortzetting van de VEMO en VSW.

De Vecon heeft twee doelen:

  • ondersteunen van de leraar economische vakken t.a.v. de vakinhoud en de vakdidactiek
  • bewaken en versterken van de positie van de economische vakken in het onderwijs

Geef je les in een economisch vak, dan zou je lid moeten zijn van de Vecon. Ook mensen die op een andere manier betrokken zijn bij het economisch onderwijs kunnen lid worden.
Organisaties als scholen, lerarenopleidingen en bibliotheken hebben soms een abonnement op het Tijdschrift voor het Economisch Onderwijs maar kunnen geen lid worden.

De Vecon is een vrijwilligersorganisatie. Veel van de bestuursleden zijn gewone leraren die zich een periode extra inzetten voor hun vak. Afhankelijk van hun kennis, vaardigheden en voorkeuren zijn ze actief in het algemeen bestuur of een sectiebestuur en nemen daarin taken op zich die bij hen passen.

Om alle activiteiten goed op elkaar af te stemmen is er een beleidsplan gemaakt zodat de verschillende bestuursleden en de mensen die meewerken aan een eenmalige klus  de grote lijnen blijven zien. We krijgen op deze manier veel voor elkaar.

De Vecon is geen vakbond. Sommige vakinhoudelijke verenigingen zijn aangesloten bij een vakbond maar de Vecon heeft er heel bewust voor gekozen om dat niet te doen.
Wij willen al onze energie steken in de inhoudelijke kant van de zaak.