Historie

Al in 1935 was er een vereniging die zich bezighield met de economische vakken in het onderwijs. De Vereniging tot behartiging van het onderwijs in de staatswetenschappen (VOS). Uit de statuten blijkt dat onder staatswetenschappen werd verstaan: staatsinrichting, staathuishoudkunde en statistiek, recht en sociologie. De oorzaak van het oprichten van deze vereniging lag in het feit dat er een beoogde vermindering in lesuren voor de vakken staathuishoudkunde en staatsinrichting bekend werd.

In 1937 werd de Vereniging tot behartiging van het onderwijs in de handelswetenschappen aan scholen voor voorbereidend hoger en middelbaar onderwijs (VOHA) opgericht. Deze vereniging hield zich niet bezig met het vak dat we momenteel algemene economie noemen. In de aanloop naar de Mammoetwet was er regelmatig contact tussen het ministerie van Onderwijs en beide verenigingen.

Hoewel er in de ogen van sommigen nogal verschil in niveau was, is er uiteindelijk in 1970 toch een fusie gekomen en werd de Vereniging van leraren bij het economisch-maatschappelijk onderwijs (VEMO) opgericht. De tegenstanders van deze fusie richtten zelf de Vereniging ter bevordering van modern onderwijs in de sociale wetenschappen (VSW) op.

Pas in 1982 werden de verschillen overbrugd en kon de VECON worden opgericht.

Wil je meer weten over de achtergrond van de Vecon en het economieonderwijs in Nederland? Lees het boek ‘Anderhalve eeuw economieonderwijs in Nederland’ van Gerrit Gorter! Dit boek is gebruikt als bron voor bovenstaand stukje over de historie van de Vecon.