Begrippenlijsten

Hieronder tref je een overzicht aan van bruikbare begrippenlijsten.

Begrippenlijst economie (Cumulus):
https://cumulus.co/economie/begrippen

De Kern van de Economie:
https://kerneconomie.nl/begrippen/

Lijst van begrippen in de economische wetenschap (Wikipedia):
https://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_begrippen_in_de_economische_wetenschap

Economische termen en begrippen (fhamers.nl):
https://www.fhamers.nl/economische-termen-en-begrippen/

Vakdidactiek Bedrijfseconomie, bedrijfseconomische begrippen en modellen:
https://www.fons-vernooij.nl/vakdidactiek-bedrijfseconomie/
https://www.fons-vernooij.nl/bb-site/
https://www.fons-vernooij.nl/bm-site/