Overheid

Hier staat een overzicht van externe organisaties op het gebied van 'overheid'

College voor Toetsen en Examens - CvTE
Het CvTE zorgt voor goede examens en toetsen in het primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs.: klik hier

Centraal Bureau voor de Statistiek - CBS
Het CBS maakt het mogelijk dat maatschappelijke debatten gevoerd kunnen worden op basis van betrouwbare statistische informatie: klik hier