CBS

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft als taak het publiceren van betrouwbare en samenhangende statistische informatie, die inspeelt op de behoefte van de samenleving.

Naast de verantwoordelijkheid voor de nationale (officiële) statistieken is het CBS ook belast met de productie van Europese (communautaire) statistieken.

Voor de website van het CBS: klik hier

De informatie die het CBS publiceert, gaat over onderwerpen die de mensen in Nederland raken. Bijvoorbeeld economische groei en consumentenprijzen, maar ook criminaliteit en vrije tijd.

Met CBS in de klas richt het CBS zich direct op het voortgezet onderwijs. CBS in de klas biedt docenten gratis specifiek CBS-materiaal aan dat direct bruikbaar is in de klas en dat past in het lesprogramma.
Voor het vak economie zijn er bijvoorbeeld lesplannen over de prijsontwikkeling van koopwoningen en prijsverandering en inflatie.

Ook organiseert het CBS ieder jaar de ConjunctuurBekerStrijd, een wedstrijd waarbij klassen onder leiding van hun docent de ontwikkeling van de Nederlandse economie voorspellen. Dit doen ze aan de hand van tien indicatoren, zoals werkloosheid en economische groei, die het CBS ook gebruikt om de conjunctuur te analyseren.
Leerlingen analyseren historische reeksen, vergelijken indicatoren, leggen verbanden en volgen het nieuws om tot een goede voorspelling te komen. Ze zullen hierbij moeten samenwerken, analyseren, onderzoeken en beredeneren.

Heeft u suggesties voor lesmateriaal? Stuur dan een e-mail naar onderwijssite@cbs.nl.