Secties

De secties binnen de Vecon organiseren diverse activiteiten voor docenten werkzaam binnen een bepaalde sector in het onderwijs.

Daarnaast zijn de secties betrokken bij onderwijsontwikkelingen. Ze hebben een rol bij de examens en examenprogramma’s en leggen contacten met organisaties die van belang kunnen zijn voor het onderwijs in deze sector of dit vak.
Dagelijks bestuur en algemeen bestuur beleggen de vakinhoudelijke activiteiten zoveel mogelijk bij de secties omdat daar de inhoudelijke expertise aanwezig is.

De sectie Algemene Economie houdt zich vooral bezig met het vak (algemene) economie in de bovenbouw van havo/vwo.

De sectie Bedrijfseconomie houdt zich vooral bezig met het vak bedrijfseconomie in de bovenbouw van de havo/vwo.

De sectie vmbo houdt zich vooral bezig met de economische vakken binnen het vmbo, zowel het algemene vak economie als de verschillende beroepsgerichte vakken.

De sectie mbo/hbo houdt zich vooral bezig met de economische vakken in het MBO en HBO.

Door omstandigheden is de sectie vakdidactiek op dit moment niet actief. De onderwerpen die deze sectie aangaan, worden door de diverse andere secties behandeld.