Secties en Commissies

De secties binnen de Vecon organiseren diverse activiteiten voor docenten werkzaam binnen een bepaalde sector in het onderwijs.

Daarnaast zijn de secties betrokken bij onderwijsontwikkelingen. Ze hebben een rol bij de examens en examenprogramma’s en leggen contacten met organisaties die van belang kunnen zijn voor het onderwijs in deze sector of dit vak.
Dagelijks bestuur en algemeen bestuur beleggen de vakinhoudelijke activiteiten zoveel mogelijk bij de secties omdat daar de inhoudelijke expertise aanwezig is.

De sectie Algemene Economie houdt zich vooral bezig met het vak (algemene) economie in de bovenbouw van havo/vwo.

De sectie Bedrijfseconomie houdt zich vooral bezig met het vak bedrijfseconomie in de bovenbouw van de havo/vwo.

De sectie vmbo economie en de sectie vmbo beroepsgerichte vakken zijn samengevoegd tot één sectie vmbo. Deze sectie houdt zich vooral bezig met de economische vakken binnen het vmbo, zowel het algemene vak economie als de verschillende beroepsgerichte vakken.

De sectie mbo/hbo houdt zich vooral bezig met de economische vakken in het MBO en HBO.

Door omstandigheden is de sectie vakdidactiek op dit moment niet actief. De onderwerpen die deze sectie aangaan, worden door de diverse andere secties behandeld.

Binnen de Vecon zijn verschillende commissies, projectgroepen en contactpersonen actief, soms tijdelijk soms permanent. Contacten lopen via secretaris@vecon.nl.

 • Commissie studiedag:
  Organiseert ieder jaar de studiedag van de Vecon.
 • Commissie AEEE:
  Onderhoudt de contacten met de Europese vakvereniging, ondersteunt de tweejaarlijkse AEEE conferentie en verzorgt de informatie naar de Veconleden over de AEEE.
 • Kerngroep Curriculum:
  Houdt zich bezig met de vernieuwing van het curriculum PO en VO die momenteel in opdracht van het Ministerie OCW gaande is.
 • Commissie economie vmbo (CEV):
  Onderzoekt het programma economie vmbo op toekomstige bestendigheid.
 • Commissie nieuwe leerweg gtl/profiel economie:
  Volgt namens de Vecon het proces rondom de samenvoeging van vmbo gl en vmbo tl.
 • Commissie NEC:
  Organiseert de Nederlandse economie challenge (uitdaging of wedstrijd) en de Nederlandse deelname aan de internationale challenge in de Verenigde Staten.
 • Contactpersoon Scholenstrijd:
  Onderhoudt namens de Vecon het contact met deze gratis beleggingscompetitie.
 • Contactpersoon Platform VVVO:
  Onderhoudt namens de Vecon de contacten met het Platform vakinhoudelijke verenigingen in het voortgezet onderwijs.
 • Contactpersoon DNB:
  Onderhoudt namens de Vecon het contact met De Nederlandsche Bank en organiseert samen met DNB de docentenmiddag in januari.
 • Commissie Peerprijs:
  Een coördinator en een vakjury organiseren samen de Peerprijs.
 • Klachtencommissie:
  Behandelt klachten die er zijn tussen de Vecon en Vecon-leden en anderen die niet opgelost worden in een contact tussen klager en verantwoordelijke persoon
 • Landelijke commissie verwantschapstabel:
  Brengt namens de Vecon advies uit over HBO-opleidingen of universitaire opleidingen als basis voor het toekennen van een onderwijsbevoegdheid.

 • Commissie VINK (verbetering interne communicatie nieuws en kennis):
  Gaat het bestuur adviseren over wat via welke media gecommuniceerd zou moeten worden.

 • Contactpersoon rekenbeleid:
  Heeft namens de Vecon contact met het Freudenthalinstituut en Rekenbewust Vakonderwijs.

De redactie heeft een zelfstandige positie binnen de Vecon en een eigen reglement.
De redactie verzorgt het tijdschrift en speelt ook een rol bij andere uitingen van de Vecon.

Wat brengt het mij?'

Actief zijn voor de Vecon levert ook je ook iets op.
Lees bijvoorbeeld de column uit het 'Tijdschrift van 12 – 18' van februari 2017: klik hier