Sectie BE

De sectie bedrijfseconomie houdt zich vooral bezig met het vak bedrijfseconomie in de bovenbouw van havo/vwo.

Wat doet de sectie allemaal?
Er is overleg met examenmakers, examenbesprekingen worden georganiseerd, ze levert bijdragen aan tijdschrift en studiedagen.

Maar ook vooruitkijken, een rol in het opstellen van examenprogramma’s, vragen van leden beantwoorden.