Stichting VBS

Onze samenleving vraagt om economische zelfstandigheid. Goed leren omgaan met geld en ondernemerschap zijn hierbij belangrijke onderwerpen. Daarnaast wordt van scholen gevraagd om te investeren in talentontwikkeling van leerlingen.

De VECON geeft aan deze vragen invulling met het initiatief VECON BUSINESS SCHOOL (VBS).

Het doel van de VBS is om zoveel mogelijk leerlingen via het onderwijs vertrouwd te maken met de economische aspecten in de maatschappij. Leerlingen krijgen de kans om hun talenten te ontplooien en hun ondernemendheid en ondernemerschap te vergroten.

Dit doen wij door:

  • Het aanbieden van een netwerkorganisatie voor leraren.
  • Certificering voor scholen die investeren in economische talentontwikkeling.
  • Individueel certificaat voor leerlingen die voldoen aan de eisen van de VBS .

Niet exclusief, wel onderscheidend

De VBS wil zoveel mogelijk leerlingen de kans bieden om hun economische talenten en ondernemerschap te ontdekken. Daarom heeft de VBS gekozen voor een laagdrempelige certificering die voor iedere school bereikbaar is. Scholen vragen soms om exclusiviteit in de omgeving. Dit past niet in de missie van de VBS, maar omdat het curriculum veel keuzeruimte bevat, kan iedere school een programma samenstellen dat past bij de eigen identiteit. Op deze manier kunnen scholen in dezelfde regio zich uitstekend onderscheiden.