Kennisbank

Heb je iets nodig? Als het goed is vind je het hier! Van oefenopgaven voor een klas die iets nog niet snapt tot de stappen die genomen zijn om te komen tot een nieuw examenprogramma economie.

Materiaal is de kern van de Kennisbank. Van hele lessen en introducties van een nieuw onderwerp tot lessenseries, presentaties en praktische opdrachten. Ook de inzendingen van de Peerprijs zijn hier te vinden en in de loop van de tijd worden ook veel examenopgaven opgenomen. Alles voorzien van de mogelijkheid om te zoeken op schooltype, vak, soort materiaal, enz.

Eco@www geeft je informatie over websites met economiemateriaal, begrippenlijsten, e.d. Maar ook Youtube-kanalen en digitale games worden hier vermeld.

Externe organisatie is een overzicht van allerlei commerciële en niet-commerciële organisaties die op de een of andere manier interessant kunnen zijn. Ze zijn ingedeeld in verschillende categorieën.

Het onderwerp dossiers is een verzameling materiaal die inzicht geeft in veranderingen en bijzondere activiteiten. In de loop van de jaren zijn er ontwikkelingen geweest, bijv. in het geval van vernieuwing van examenprogramma’s of de speciale aandacht voor taal of rekenen, waarbij de Vecon betrokken is geweest. Er zijn stukken verschenen, brieven geschreven, reacties verstuurd en weer nieuwe rapporten geproduceerd. Een aantal van deze ontwikkelingen wordt in een dossier bewaard zodat altijd kan worden teruggezocht naar het wat en waarom.

Onder het kopje meer… vind je o.a. een verwijzing naar andere pagina’s op het communicatieplatform zoals lesmethoden en Peerprijs.