Dossiers

In de loop van de jaren is de Vecon heel actief geweest.

We hebben een rol gespeeld bij het ontwikkelen van verschillende examenprogramma’s, hebben meegewerkt aan onderzoek en het maken van materiaal op bijv. taal- en rekengebied, enz.

Een overzicht van de verschillende 'dossiers' vind je hier.