Inleveren materiaal voor Kennisbank

Het materiaal in de kennisbank is gemaakt door studenten, docenten en anderen.

De Vecon staat voor kwaliteit, maar we kunnen niet instaan voor de volledige inhoudelijke juistheid van het materiaal.
Alle leden kunnen het materiaal uit de kennisbank gebruiken als basis voor eigen lessen.
Suggesties en feedback kun je zelf plaatsen bij het materiaal.

Inleveren

Eigen materiaal, aangepaste versies, variaties e.d. bestemd voor de Kennisbank kun je sturen naar webmaster@vecon.nl.

Gebruik hierbij het blad Inleveren materiaal voor de Kennisbank.