Sectie Vakdidactiek

De Vecon vindt vakdidactiek belangrijk en heeft daarom een aparte sectie vakdidactiek.

De sectie vakdidactiek richt zich breed op de economische vakken op verschillende schooltypes en voor verschillende leerling groepen. Specifiek hebben we het over de didactiek die past bij/nodig is voor het aanleren van economische vakken/het begrijpen van economische kennis/het toepassen van (economische) vaardigheden in economische contexten.

De sectie wil een rol spelen in het ontsluiten van kennis op dit gebied en nieuwe kennis laten ontstaan. We streven ernaar individuele leraren, soms op incidentele basis, elkaar te laten vinden en te laten samenwerken aan het oplossen van problemen die ze tegenkomen in de lespraktijk. Bij voorkeur met ondersteuning van vakdidactici.