Sectie MBO/HBO

De sectie mbo/hbo houdt zich bezig met de economische vakken in het mbo/hbo.

Als sparringpartner voor ROC / MBO én bedrijfsleven werken we aan de verbinding tussen school en regio, aan actualiteit en vernieuwing binnen het MBO.
Zo zijn we betrokken bij examinering en de ontwikkeling van keuzedelen en kwalificatie-dossiers. We werken aan de doorlopende leerlijn vmbo mbo hbo en we hebben het Vecon Business school concept voor het mbo ontwikkeld.

Maar ook zijn we een klankbord voor mbo docenten, lerarenopleidingen en onderwijsontwikkelaars. Dit doen we door het organiseren van netwerkdagen en studiedagen. We organiseren workshops en trainingen en beantwoorden vragen van leden en externe organisaties. Hiermee stimuleren we kennisdeling.
Als sectie leveren we verder een bijdrage aan het tijdschrift TEO en het kennisplatform www.vecon.nl