Over Vecon

De Vecon is een vereniging van leraren in de verschillende economische vakken op alle niveaus. We ondersteunen de collega’s, stimuleren het aanbod van goede nascholing en houden ons bezig met de positie en de inhoud van de economische vakken.

Binnen de Vecon functioneren diverse secties en werkgroepen die ieder een bepaald vakgebied, schooltype of onderwerp centraal hebben staan. Vertegenwoordigers van de secties vormen, samen met voorzitter, secretaris en penningmeester en eventuele extra bestuursleden het algemeen bestuur.

Contact met organisaties binnen en buiten het onderwijs vindt de Vecon van groot belang, er wordt veel aandacht aan gegeven.

De Vecon geeft het Tijdschrift voor Economisch Onderwijs uit. Daarnaast voorzien we leden van informatie via de website en een digitale nieuwsbrief. De Vecon organiseert, soms samen met andere organisaties, studiedagen. Rond de examens zijn er besprekingen in het land en fora op de website.

De Vecon is vertegenwoordigd in het Platform Vakinhoudelijke Verenigingen Voortgezet Onderwijs (Platform VVVO) en via dit platform in de Onderwijscoöperatie. Er is overleg met de Stichting Leerplan Ontwikkeling (SLO) en het College voor Toetsen en Examens (CvTE) over examens en examenprogramma’s. We werken samen met het Expertisecentrum Economie en Handel bij de organisatie van de Professor Peerprijs. Op de lio-dagen die het Expertisecentrum organiseert, zijn wij vertegenwoordigd.

De Vecon is actief lid van de Association of European Economics Education (AEEE) en levert een bijdrage aan hun conferenties.