Actueel

Hier vind je mededelingen en oproepen van de sectie.

Jaarplannen/Jaarverslagen

Jaarplan 2024: klik hier
Jaarverslag 2023: klik hier

Aanpassingen in de syllabus bedrijfseconomie 2024 en 2025

Het CVTE heeft de concept syllabi voor het vak bedrijfseconomie voor de jaren 2024 en 2025 gepubliceerd op de website Examenblad: https://www.examenblad.nl/onderwerp/conceptsyllabi/2024/havo

Deze concept syllabus voor 2024 bevat onder meer wijzigingen zijn in subdomein B1 (onder meer schenken en erven vervallen) en B2 (causation en effectuation vervallen). Let op bedrijfseconomie docenten moeten deze aanpassingen mogelijk verwerken het PTA van het cohort havo-leerlingen dat nu in klas 4 is gestart. De concept syllabus 2024 die nu op Examenblad staat zal in juni 2023 wettelijk worden vastgesteld door het College voor Toetsen en Examens.

In de concept syllabus bedrijfseconomie havo 2025 zijn op diverse plaatsen wijzigingen aangebracht. Alle nieuwe wijzigingen zijn geel gearceerd (tekst die is toegevoegd) en doorgestreept (tekst die vervalt).

Tijdens de Vecon studiedag op 30 september as zal Quincy Elvira, voorzitter van de Syllabuscommissie de wijzigingen toelichten.

De sectie bedrijfseconomie van de Vecon zoekt nieuwe bestuursleden!

Wat doet de sectie Bedrijfseconomie allemaal?
We overleggen bijvoorbeeld met het CITO, het SLO en het Ministerie over het programma voor Bedrijfseconomie.
Daarnaast verzorgt de sectie BE de landelijke examenbesprekingen en ze levert bijdragen aan het tijdschrift TEO en Vecon studiedagen.
Maar de sectie BE kijkt ook vooruit naar de toekomstige ontwikkelingen van het vak en beantwoordt vragen van Vecon leden.
Een breed en interessant gebied om je voor in te zetten dus!
Vind je het leuk om op een breed vlak je bezig te houden met het vak bedrijfseconomie in de bovenbouw van havo/vwo? Geef je dan snel op als aspirant bestuurslid!
Stuur een email naar sectiebe@vecon.nl

Examenprogramma bedrijfseconomie: derde monitorrapport

Het derde monitorrapport over de invoering van het examenprogramma bedrijfseconomie is gereed. De belangrijkste resultaten van dit onderzoek zijn in september al in het Tijdschrift Economieonderwijs (TEO) gepubliceerd.
SLO heeft de resultaten onder andere besproken met CvTE, VECON, OCW en de oud-voorzitter van de vakvernieuwingscommissie, professor dr. Arnoud Boot. Dit is via een tijdschriftartikel met docenten bedrijfseconomie gedeeld.

Download het derde monitorreport (eindrapport)

Voorlichtingsmateriaal

De sectie BE heeft voorlichtingsmateriaal laten maken voor het nieuwe vak Bedrijfseconomie.
Meer info: klik hier