Samenwerking

Samenwerken en netwerken is een belangrijk element voor de VECON BUSINESS SCHOOL.

Dit geldt niet alleen voor de scholen onderling maar ook voor samenwerking met andere organisaties. De VBS heeft via de VECON contact met verschillende belangenorganisaties zoals het platform VVVO en de onderwijscoöperatie.

Verder onderhoudt de VBS contacten met aanbieders van profielen die net als de VBS of als onderdeel van de VBS economisch onderwijs en ondernemerschap stimuleren.
Met verschillende aanbieders heeft de VBS een partnerschap.
Ook is er contact met verschillende aanbieders van leermiddelen, lesmethodes en diploma's .