Nieuwe aanvraag

Als je VECON BUSINESS SCHOOL wilt worden volg je de onderstaande procedure.

1. De school vult, per locatie en per schooltype, het aanvraagformulier in.
De school stuurt een digitale versie van het ingevulde aanvraagformulier als bijlage bij een email naar administratie@veconbusinessschool.nl
De school stuurt een papieren versie van het ingevulde aanvraagformulier samen met de gevraagde bijlagen(schoolgids, formulieren die gebruikt worden bij keuzebegeleiding, de lessentabel en evt. foldermateriaal en/of ander bewijsmateriaal) naar het postadres van de VBS.

2. Aanvragen dienen uiterlijk op 1 mei van het kalenderjaar waarin de certificering per 1 augustus gaat gelden binnen te zijn.

3. De VBS neemt het aanvraagformulier (samen met de bijlagen) door. De VBS neemt bij eventuele onduidelijkheden telefonisch of per email contact op met de school.

4. De school verneemt binnen twee weken van de VBS of de aanvraag gehonoreerd wordt.

5. De school maakt binnen 30 dagen nadat de factuur is ontvangen, het verschuldigde bedrag over naar de VBS.
De kosten in het VO bedragen vanaf 1 januari 2016 € 600,- incl. 21% btw voor een eerste aanvraag en €540,- incl. 21% btw voor een vervolgaanvraag (voor beide geldt: voor twee jaar, per locatie, per schooltype). De verschillende leerwegen binnen het vmbo worden niet gezien als verschillende schooltyes en gelden dus als één aanvraag. Bij gelijktijdige certificering van meerdere schooltypes geldt een korting. De tweede certificering kost € 50,- minder, een eventuele derde certificering kost € 100,- minder.

Certificering als JUNIOR VBS kost ook  € 600,- incl. 21% btw voor een eerste aanvraag en €540,- incl. 21% btw voor een vervolgaanvraag (voor beide geldt: voor twee jaar, per locatie). Is de school ook gecertificeerd als reguliere VBS dan kost certificering als JUNIOR VBS voor een eerste aanvraag € 150,- incl 21% btw en voor een vervolgaanvraag € 100,- incl 21% btw, op voorwaarde dat de aanvragen tegelijk gedaan worden. 

Voor het MBO gelden tarieven gebaseerd op het aantal leerlingen. Tot 100 studenten is het bedrag € 750,- incl. 21% btw (voor twee jaar, per locatie/opleiding/team). Van 101 tot 250 studenten is het tarief € 1.100,-, van 251 tot 500 studenten € 1.500,-, van 501 tot 1.000 studenten € 1.850,- (alle tarieven zijn incl. 21% btw, voor twee jaar, per locatie/opleiding/team). Voor een hoger aantal studenten geldt een prijs op aanvraag.

Van dit bedrag worden onder andere de plaquettes, de certificaten, de website en de administratie betaald. De eerste keer krijgt men ook een vlag en een aantal posters.
Certificering vindt plaats voor twee schooljaren.

6. Nadat de betaling binnen is zorgt de VBS uiterlijk in oktober voor een plaquette en een certificaat voor de school. Vanaf dit moment mag de school, voor de aangegeven schooljaren, de naam VECON BUSINESS SCHOOL gebruiken samen met het bijbehorende logo. De school wordt vanaf dat moment ook vermeld op de website van de VECON BUSINESS SCHOOL.

7. Ieder voorjaar wordt er geëvalueerd. Dit kan zijn d.m.v. een evaluatieformulier, middels intervisie, door het organiseren of bijwonen van een regionale bijeenkomst of door een gesprek met de organisatie. Daarnaast wordt er een actieve deelname verwacht aan de netwerkbijeenkomsten van de VBS. Bij toerbeurt zijn aangesloten scholen gastheer of (mede)organisator of verzorgen docenten een workshop.