Formulieren certificering

Bij de procedure voor certificering hoort een aantal formulieren.

Nieuwe aanvraag

Voor de eerste aanvraag voor certificering voor de VECON BUSINESS SCHOOL maak je gebruik van het aanvraagformulier. Zowel op het betreffende formulier als onder de kop nieuwe aanvraag is aangegeven hoe de aanvraag ingediend kan worden.

Per juni 2018 zijn er nieuwe aanmeldformulieren die makkelijker in gebruik zijn. De eisen zijn niet aangepast.

Voor het aanmeldformulier JUNIOR VBS: klik hier

Voor het aanmeldformulier vmbo: klik hier

Voor het aanmeldformulier havo/vwo: klik hier

Voor het aanmeldformulier MBO: klik hier

Vervolgaanvraag

Het formulier voor een vervolgaanvraag is ook vernieuwd. Het dient tevens als evaluatieformulier. We hopen door het terugbrengen van het aantal formulieren scholen van dienst te zijn.

Voor het formulier vervolgaanvraag klik hier

Evaluatie eind eerste jaar

Voor de evaluatie aan het einde van het eerste jaar (als niet wordt meegedaan aan intervisie) wordt gebruik gemaakt van het evaluatieformulier.

Voor het evaluatieformulier: klik hier

Intervisie

Voor intervisie wordt gebruik gemaakt van de verschillende intervisiedocumenten. Ze zijn te vinden in het submenu Netwerk, onder het kopje intervisie.