Intervisie

Regelmatig nemen VBS-scholen deel aan een intervisie of een kleinschalige regionale bijeenkomst waarin leervragen aan de orde worden gesteld.

Het oorspronkelijke strakke schema, het ene jaar een regionale bijeenkomst het andere jaar intervisie, is losgelaten. Omstandigheden, zoals bijvoorbeeld de zware nascholing voor leraren BE in het schooljaar 2017/2018 en speciale vmbo studiedagen in samenwerking met het Platform vmbo E&O, kunnen ertoe leiden dat zo'n schema professionalisering belemmert i.p.v. bevordert.

Daarom zal m.i.v. 2019 gewerkt worden met een keuzeprogramma. Voor een overzicht klik hier

Scholen kunnen in principe kiezen uit drie vormen van professionalisering:

 • Regionale bijeenkomst waaraan alle betrokken scholen een bijdrage leveren. Eén van de scholen in de regio is gastschool;
 • Intervisie in een compacte vorm, met weinig formulieren. Eén school bezoekt één andere school;
 • Intervisie in de volledige versie. Er wordt gewerkt met kijkwijzers, er is leerlingcontact, een schoolleider neemt deel aan het eindgesprek. De school gaat op bezoek bij een andere school en krijgt op een ander moment een derde school op bezoek. Het leereffect is in deze opzet groter.

In alle gevallen wordt van scholen/leraren een ondernemende houding verwacht. Zelf contacten leggen, zelf initiatieven nemen. Natuurlijk is de regiocoördinator van VBS, samen met het bureau van VBS, bereid om te ondersteunen bij het leggen van de contacten. Als je wilt dat iemand het proces helemaal begeleidt en aanwezig is bij de gesprekken, wordt daarvoor een vergoeding gevraagd.

De tijd die leraren steken in dit soort activiteiten geldt als professionaliseringstijd. Je bent bezig je te ontwikkelen! Noteer de uren die je erin steekt en bewaar bijv. het evaluatieformulier als bewijs.

Ieder van deze vormen wordt hieronder uitgewerkt.

Regionale bijeenkomst:

 • Een dag/middag/middag-avond, naar keuze.
 • Alle scholen leveren een inhoudelijke bijdrage.
 • Van iedere school zijn minimaal twee personen aanwezig, waaronder minimaal één docent.
 • De gastschool regelt ruimte en catering (waarvoor een beperkte bijdrage wordt gevraagd aan de deelnemers, bijvoorbeeld € 10 contant) en zorgt voor het programma. Met dat laatste wil de regiocoördinator van VBS of het bureau van VBS graag helpen.
 • Alle scholen brengen iets in waar ze sterk in zijn, bijvoorbeeld een korte presentatie over een activiteit of een stuk materiaal met korte uitleg.
 • Alle scholen formuleren een leervraag. In het programma wordt tijd opgenomen om deze leervragen te bespreken. De leervragen betreffen onderdelen van het VBS programma die nog niet zo goed lopen of waarop een school wil verbeteren.
 • Er wordt een kort verslag gemaakt, waarin o.a. de leervragen opgenomen worden. Het wordt verstuurd naar de regiocoördinator en info@veconbusinessschool.nl.
 • Als het even kan worden presentaties en materiaal ook ingezonden zodat ze kunnen worden gepubliceerd op de website en/of in de Kennisbank.

Intervisie in een compacte vorm.

 • Een school gaat op bezoek bij één andere school.
 • Beide scholen vullen de zelfevaluatie in en beschrijven in het kort de opzet van VBS op de school.
 • De opzet van het bezoek wordt afgestemd op de leerpunten die volgen uit de zelfevaluatie.
 • Een bezoek aan één of meer leerling-activiteiten die te maken hebben met VBS kan onderdeel zijn van de intervisie maar het bezoek kan ook alleen een uitgebreid gesprek bevatten.
 • Van iedere school zijn minimaal twee personen aanwezig, waaronder minimaal één leraar.
 • De school die bezocht wordt neemt het initiatief tot het contact en stelt het programma samen in overleg met de bezoekende school.
 • De scholen vullen samen het evaluatieformulier in.
 • Het programma van de dag, de informatie over opzet VBS en het evaluatieformulier worden binnen een week digitaal gestuurd naar de regiocoördinator en naar info@veconbusinessschool.nl.

De benodigde formulieren zijn: zelfevaluatie, opzet VBS, programma van de dag en evaluatieformulier.

Volledige intervisie

Dit leerzame en uitdagende traject leidt tot het grootste leereffect. Met elkaar kritisch kijken naar de gang van zaken en zoeken naar verbeterpunten en oplossingen is een intensief proces waar je veel voldoening uit kunt halen.

Drie tot vijf scholen uit dezelfde regio en/of met het zelfde niveau worden met elkaar verbonden voor intervisie. Scholen mogen zelf een voorkeur aangeven. De scholen bezoeken elkaar en aan de hand van een checklist voeren ze de intervisie uit. Er is een uitgebreide handleiding beschikbaar en een achttal bijlagen, waaronder meer informatie over het voeren van dit soort gesprekken en het stellen van de juiste vragen. Maak er gebruik van en ga een uitdagend traject in! Tegen leerlingen zeggen we wel: je leert het meeste als je buiten je comfort zone treedt. Laten we dat zelf ook doen!

Hieronder zijn de bijlagen te downloaden:

 

De (regionale) bijeenkomsten en intervisie hebben een dubbele functie.

Het is een traject waarbij leraren hun netwerken en kennis kunnen uitbreiden. Leraren kunnen de bijeenkomst of intervisie ook inzetten voor het lerarenregister.
Daarnaast bieden de verslagen voor de organisatie van de VBS een mogelijkheid om de kwaliteit van de VBS-school te zien en de facilitering door VBS tegen het licht te houden.