Schriftelijke publicaties

Over VBS zijn verschillende artikelen verschenen in de Pers en in TEO.

Onderstaande artikelen verschenen in de Pers:

  • Leerlingen VBS Het Heerenlanden geven workshop (november 2018): klik hier
  • Artikel over Lyceum Schravenlant  in de Volkskrant (december 2017): klik hier
  • Artikel over RSG Wiringherlant in de Wieringer Courant (oktober 2017): klik hier en hier
  • Aandacht voor VBS in het decanenblad Decazine (december-2016): klik hier
  • Leerlingen Esdal College extra aan de slag met economie: klik hier
  • Dichterbij (juni 2016) RABO-bank: lees het artikel
  • Van 12 tot 18: Profileren met Economie en Maatschappij: lees het artike
  • VO-magazine 6 mei 2015: Business class doorbreekt niveaugrenzen: lees het artikel 
  • Noordhollands Dagblad 11 februari 2015: Ondernemen begint in de schoolbanken: lees het artikel

Onderstaande artikelen uit het 'Tijdschrift voor het Economisch Onderwijs' hebben betrekking op de VECON BUSINESS SCHOOL: