Aanvraag leerlingcertificaten

Een leerling die zich extra inspant dient beloond te worden!

Dit jaar mag een leerlingcertificaat al worden uitgereikt als de leerling 6 punten heeft.
Corona heeft het lastig gemaakt om alle opdrachten uit te laten voeren.

 • Omdat er zoveel lesuitval is en er zoveel mogelijkheden wegvallen gaat VBS akkoord met een punt minder; dus als leerlingen voor 6 punten opdrachten naar behoren hebben uitgevoerd hebben ze recht op een certificaat.
 • Met betrekking tot de beoordeling kan versoepeling in acht genomen worden. Waar normaal gesproken een onvoldoende gegeven moet worden kan in ieder geval gekeken worden naar de tijdsinspanning die de leerling heeft gedaan – en of er toch wel iets is geleerd.
 • Er zijn scholen die ‘naar behoren’ invullen met cijfers. Dan is een onvoldoende voor de ene opdracht een probleem voor het certificaat terwijl voor het gemiddeld eindcijfer deze onvoldoende kan worden gecompenseerd met hoge cijfers voor andere opdrachten. De speling van een punt en een ‘naar behoren’ geven als voldoende inspanning is verricht kan de leerling misschien helpen.

De leerlingen die in het kader van VBS extra inspanning verrichten worden natuurlijk al beloond doordat ze zich meer kennis en vaardigheden eigen maken. Ze zien dat zelf niet altijd en daarom willen we hen daar een certificaat voor geven. Dan kunnen ze het hard maken richting anderen maar hebben ze ook iets om trots op te zijn, iets dat ze bereikt hebben met die extra inzet.

Het certificaat wordt uitgereikt als de leerling, in het kader van VBS, modules en/of opdrachten heeft gevolgd en afgesloten voor in totaal minimaal 7 punten.

Door het individuele certificaat krijgt de leerling extra waardering, direct aansluitend aan de extra inspanning. Via een feestelijke uitreiking van de certificaten, vaak tegelijk met de diploma-uitreiking, benadrukt de school dat ze trots is op leerlingen die bereid zijn ervoor te gaan.

De leerling kan het certificaat gebruiken in het kader van intakegesprekken bij vervolgonderwijs of bij sollicitaties; een bewijs van extra inzet en meer kennis en vaardigheden.

Als de school gebruikt maakt van een Plusdocument kan het leerlingcertificaat daar een rol bij spelen. Meer informatie over het Plusdocument? Klik hier.

Om te bepalen welke leerlingen in aanmerking komen voor een certificaat zal de school op een of andere manier moeten bijhouden wat leerlingen hebben gevolgd en afgesloten, bijv. via een digitaal portfolio.

Procedure 

 • De VO-school vult de aanvraag voor leerlingcertificaten in.
 • De administratie van VBS stuurt een digitaal bestand met daarop o.a. het logo van VBS en een handtekening. De school kan kiezen voor een bestand waarop ook het eigen logo geplaatst kan worden of een versie waarop daarvoor geen ruimte is.
 • De school download de handleiding voor het opstellen van het certificaat.
 • De school zorgt voor mooi, iets zwaarder, papier (bijv. 120 of 160 gr), om het certificaat een beetje cachet te geven.
 • De school zet de leerling-gegevens op het certificaat evenals een overzicht van de modules/opdrachten die de leerling heeft afgesloten met daarbij een vermelding van de studielast per module/opdracht (zie voorbeeldcertificaat).
 • Op het certificaat komt ook de naam van de school en de handtekening van de afdelingsleider/examensecretaris of een andere functionaris van de school.
 • De school stuurt een digitaal bestand van alle certificaten die zijn uitgereikt naar administratie@veconbusinessschool.nl.
 • Houd rekening met een levertijd van vier weken!

VBS wil graag een digitale kopie van alle uitgereikte certificaten ontvangen om aan de schoolmap toe te voegen en zo overzicht te hebben van het aantal uitgereikte certificaten.

De MBO-school levert de namen van de studenten aan waarna het bureau de certificaten maakt en opstuurt naar het aangegeven adres. De MBO-school verzorgt zelf een overzicht van de activiteiten die de studenten hebben ondernomen om in aanmerking te komen voor het certificaat. Een digitale kopie van deze overzichten wordt opgestuurd naar het bureau: administratie@veconbusinessschool.nl.