Aanvraag leerlingcertificaten

Een leerling die zich extra inspant dient beloond te worden!

De leerlingen die in het kader van VBS extra inspanning verrichten worden natuurlijk al beloond doordat ze zich meer kennis en vaardigheden eigen maken. Ze zien dat zelf niet altijd en daarom willen we hen daar een certificaat voor geven. Dan kunnen ze het hard maken richting anderen maar hebben ze ook iets om trots op te zijn, iets dat ze bereikt hebben met die extra inzet.

Het certificaat wordt uitgereikt als de leerling, in het kader van VBS, modules en/of opdrachten heeft gevolgd en afgesloten voor in totaal minimaal 7 punten.

Door het individuele certificaat krijgt de leerling extra waardering, direct aansluitend aan de extra inspanning. Via een feestelijke uitreiking van de certificaten, vaak tegelijk met de diploma-uitreiking, benadrukt de school dat ze trots is op leerlingen die bereid zijn ervoor te gaan.

De leerling kan het certificaat gebruiken in het kader van intakegesprekken bij vervolgonderwijs of bij sollicitaties; een bewijs van extra inzet en meer kennis en vaardigheden.

Als de school gebruikt maakt van een Plusdocument kan het leerlingcertificaat daar een rol bij spelen. Meer informatie over het Plusdocument? Klik hier.

Om te bepalen welke leerlingen in aanmerking komen voor een certificaat zal de school op een of andere manier moeten bijhouden wat leerlingen hebben gevolgd en afgesloten, bijv. via een digitaal portfolio.

Procedure 

  • De VO-school vult de aanvraag voor leerlingcertificaten in.
  • De administratie van VBS stuurt een digitaal bestand met daarop o.a. het logo van VBS en een handtekening. De school kan kiezen voor een versie waarop cijfers kunnen worden vermeld of een versie zonder cijfers.
  • De school download de handleiding voor het opstellen van het certificaat.
  • De school zorgt voor mooi, iets zwaarder, papier (bijv. 120 of 160 gr), om het certificaat een beetje cachet te geven.
  • De school zet de leerling-gegevens op het certificaat evenals een overzicht van de modules/opdrachten die de leerling heeft afgesloten met daarbij een vermelding van de studielast per module/opdracht (zie voorbeeldcertificaat).
  • Op het certificaat komt ook de naam van de school en de handtekening van de afdelingsleider/examensecretaris of een andere functionaris van de school.
  • De school stuurt een digitaal bestand van alle certificaten die zijn uitgereikt naar pr@veconbusinessschool.nl.
  • Houd rekening met een levertijd van vier weken!

VBS wil graag een digitale kopie van alle uitgereikte certificaten ontvangen om aan de schoolmap toe te voegen en zo overzicht te hebben van het aantal uitgereikte certificaten.

De MBO-school levert de namen van de studenten aan waarna het bureau de certificaten maakt en opstuurt naar het aangegeven adres. De MBO-school verzorgt zelf een overzicht van de activiteiten die de studenten hebben ondernomen om in aanmerking te komen voor het certificaat. Een digitale kopie van deze overzichten wordt opgestuurd naar het bureau: pr@veconbusinessschool.nl.