Voorwaarden

VECON BUSINESS SCHOOL (VBS) staat voor extra aandacht voor economische vakken, ondernemendheid en ondernemerschap. Om VBS te worden moeten scholen, docenten en leerlingen/studenten aan een aantal voorwaarden voldoen.
Dat betekent dat er zowel binnen als buiten het reguliere programma eisen worden gesteld aan inhoud en omvang van bepaalde onderdelen.

VBS is ontwikkeld voor verschillende onderwijstypen en - niveaus.
De voorwaarden zijn geformuleerd voor: junior VBS, vmbo, havo/vwo en mbo.