Forum

Voor discussies over VBS-onderwerpen kan het forum worden gebruikt.

Op de gezamenlijke website van Vecon en VBS is een Forum geplaatst. Dit wordt o.a. veel gebruikt in de examenperiode.

VBS-scholen die behoefte aan een discussie kunnen een Forum laten aanmaken door de webmaster en daar vervolgens met anderen discussiëren.

Tijdens regionale bijeenkomsten, netwerkbijeenkomsten of intervisie komt men elkaar tegen. Het gesprek kan binnen het Forum verder worden gevoerd. Tevens is uitwisseling van materiaal mogelijk of samenwerken bij het ontwikkelen van materiaal.

Het Forum is alleen beschikbaar voor leraren die lid zijn van de Vecon.