Projecten en Modules

De VBS maakt onderscheid in projecten en modules.

Zowel in de onderbouw als de bovenbouw wordt een project aangeboden. Bij een project werken leerlingen samen in groepjes aan een opdracht die ze zelfstandig tot een goed einde brengen. Hierbij kun je denken aan projecten zoals een minionderneming.

Modules zijn opdrachten die leerlingen alleen of in groepjes kunnen maken. Hierbij kan het gaan om oriëntatie op beroep of ondernemerschap, maar kunnen ook deelvaardigheden getraind worden zoals omgang met de computer (Word, Excel, PowerPoint) , voeren van een administratie of het schrijven van sollicitatiebrieven.

Er wordt onderscheid gemaakt in A- en B-modules.
A-modules hebben een omvang van 5 - 20 slu.
B-modules hebben een omvang van meer dan 20slu.
In de bovenbouw wordt minimaal één B-module gevolgd.