Certificering

Een school die VBS-gecertificeerd is ontvangt deze certificering voor twee schooljaren. Daarna is hercertificering mogelijk. Een gecertificeerde school mag de geregistreerde naam VECON BUSINESS SCHOOL en het bijbehorende logo gebruiken. De procedure die doorlopen wordt is eenvoudig en de kosten zijn beperkt.

Een school die voldoet aan de eisen van het curriculum en het faciliteren van docenten, op het gebied van ontwikkeling en bijscholing, kan certificering aanvragen. De VO-school vraagt per locatie en per schooltype certificering aan door het invullen van een aanvraagformulier en op het opsturen van een aantal documenten. Als het een certificering voor de onderbouw betreft geldt deze voor alle schooltypes op de locatie. Bij de MBO-school is er keuze tussen certificering van een locatie, een opleiding of een team.

De eerste beoordeling voor certificering vindt plaats op basis van het aanvraagformulier en de gevraagde documenten. Bij heraanvraag na twee jaar worden ook de gesprekken die met docenten op netwerkbijeenkomsten gehouden zijn, de jaarlijkse evaluaties en eventuele intervisie- en bezoekverslagen meegenomen in de beoordeling.

Scholen die advies willen bij een eerste aanvraag of heraanvraag en voorkeur hebben voor een persoonlijk gesprek, naast contact via e-mail, kunnen gebruik maken van een adviesgesprek. Omdat de kosten voor certificering beperkt zijn kunnen wij geen gratis bezoeken afleggen. Er wordt een vergoeding voor dit bezoek gevraagd. Bij het mbo zijn een eerste adviesgesprek en een gesprek in het eerste jaar van certificering gratis omdat hier sprake is van een pilot.
Meer informatie hierover vindt je bij organisatie.

Leerlingen die tijdens het volgen van het programma van de VBS minimaal 7 punten hebben behaald ontvangen een individueel certificaat. Scholen die VBS gecertificeerd zijn kunnen deze certificaten aanvragen bij het bureau. Voor meer informatie zie de pagina leerlingcertificaten.