Organisatie

Sinds september 2016 is de VECON BUSINESS SCHOOL (VBS) een zelfstandige stichting in naam verbonden aan de VECON.

De organisatie bestaat uit een stichtingsbestuur waarvan minimaal één bestuurslid aangewezen wordt door de VECON en minimaal één bestuurslid komt vanuit één van de deelnemende scholen. Het stichtingsbestuur is verantwoordelijk voor het bewaken van het profiel VECON BUSINESS SCHOOL.

De dagelijkse gang van zaken, zoals administratie en organisatie van activiteiten, wordt gedaan door een aantal mensen die samen 'het bureau' genoemd worden. 'Het bureau' wordt bij de organisatie van activiteiten ondersteund door een groep vrijwilligers die meestal bestaat uit leraren van VBS-scholen. De VBS heeft geen eigen locatie en heeft daarom geen bezoekadres.

Het bureau zorgt ook voor de ondersteuning van scholen, leggen van contacten tussen scholen en regelt adviesgesprekken. Wil je graag een adviesgesprek met één van de coördinatoren van de VECON BUSINESS SCHOOL neem dan contact op met het bureau.

Omdat wij de kosten van de VBS certificering laag houden kunnen onze coördinatoren geen gratis bezoeken afleggen aan scholen. De kosten van een adviesgesprek zijn € 75,00 per uur exclusief btw en reiskosten. Een uitzondering hierop is het mbo. Omdat hier sprake is van een pilot is een eerste adviesgesprek en een gesprek tijdens het eerst jaar van certificering gratis.

Algemene vragen of een aanvraag voor een adviesgesprek kun je sturen aan : info@veconbusinessschool.nl