Vervolgaanvraag

Certificering geldt voor twee schooljaren. Na twee jaar dien je een vervolgaanvraag in.

Aanpassingen PTA / onderdelen VBS
Een PTA is natuurlijk een officieel document waarin niets zomaar kan worden gewijzigd. Echter: (een gedeelte van) de opdrachten in het kader van VBS staan in het PTA maar kunnen door de Coronamaatregelen niet worden uitgevoerd zoals oorspronkelijk was bedacht.
Probeer zoveel mogelijk wel dezelfde onderwerpen aan de orde te stellen in de alternatieve of aangepaste opdracht. Wel altijd overleg met de examensecretaris!

Voor tips in dit kader zie het verslag van de digitale bijeenkomsten in januari 2021.

Vanaf 2018 is een nieuw formulier beschikbaar dat een combinatie is van een evaluatieformulier en een heraanvraag. Veel gegevens die al bij de organisatie bekend zijn hoeven niet nogmaals te worden aangeleverd.

Het formulier voor de vervolgaanvraag is hier te downloaden.

Als de stukken half juni compleet zijn krijg je aan het begin van het nieuwe schooljaar het nieuwe certificaat en een nieuwe plaquette.