Good practices samenwerking met bedrijfsleven en overheden

Henk-Paul Hegeman heeft met de stichting Vecon Business School twintig praktijkvoorbeelden in kaart gebracht waarin de 3 O’s (onderwijs, ondernemers en overheid) succesvol samenwerken. Het resultaat is een website waarop niet alleen de good practices maar ook aanvullende informatie en tips te vinden zijn. Succesvolle samenwerking komt namelijk niet altijd gemakkelijk tot stand.

Doel is om scholen en docenten concrete handvatten te bieden voor het opzetten van een lokaal samenwerkingsverband. Als een school samenwerkt met lokale bedrijven en overheden levert dat leerzame projecten op, die bijdragen aan de maatschappij.
‘Voor de digitale handleiding beschrijven we twintig "good practices" vanuit de ervaringen van de betrokkenen. Als je dan als school met een van de projecten aan de slag wilt gaan, kun je bijvoorbeeld lezen hoe de ondernemer of lokale overheid dat project destijds heeft ervaren’, legt Hegeman uit.
De handleiding is beschikbaar voor onderwijs, ondernemers en overheid en is vooral geschikt voor het voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs. Kijk eens op www.goodpractices.nl.

Betrokkenheid

We hebben inmiddels mooie voorbeelden langs zien komen, projecten met een win-winsituatie: leerlingen leren sneller als ze iets in de praktijk ervaren, en vinden het ook nog leuker. Een goede samenwerking tussen de 3 O’s in ondernemend onderwijs kan dus veel opleveren, maar is soms best moeilijk te realiseren.
Scholen willen vaak wel een netwerk opbouwen, maar weten niet goed waar ze moeten beginnen. Daarnaast is er niet altijd ruimte voor ondernemend onderwijs buiten de school. Toch zijn er zijn vaak al initiatieven waar je op aan kunt haken. Soms is er ook een potje met geld. Op die manier kan school actief bouwen aan een netwerk en leuke projecten opzetten.

Meedoen?

Ken je een goed voorbeeld van ondernemend onderwijs waarin de 3 O’s succesvol samenwerken? Henk-Paul Hegeman blijft zoeken naar goede voorbeelden.
Stuur een e-mail naar info@veconbusinessschool.nl t.a.v. Henk-Paul Hegeman en doe mee!