Netwerkbijeenkomst actueel

De netwerkbijeenkomsten zijn de centrale ontmoetingsplaats voor de docenten van VBS-scholen.

Ieder najaar wordt er een netwerkbijeenkomst georganiseerd voor alle scholen. Tijdens deze bijeenkomsten kunnen docenten kennis en informatie uitwisselen, zijn er lezingen en bestaat de mogelijkheid tot het volgen van workshops over verschillende onderwerpen.

In het voorjaar zijn er verschillende mogelijkheden. Soms is er een aparte vmbo bijeenkomst, soms is er intervisie. Ook regionale bijeenkomsten zijn een optie. Via de digitale nieuwsbrief worden scholen op de hoogte gehouden van de mogelijkheden.

Van VBS-scholen wordt verwacht dat minimaal één docent de netwerkbijeenkomsten bezoekt. Scholen die VBS willen worden of andere belangstellenden kunnen zich ook aanmelden voor een netwerkbijeenkomst.

Bij intervisie en regionale bijeenkomsten zijn bij voorkeur meerdere docenten van een aangesloten school aanwezig.

Netwerkbijeenkomsten, intervisie en regionale bijeenkomsten tellen als nascholingsactiviteit voor het lerarenregister.

Als de omstandigheden het toelaten hopen we in het late najaar van 2021 weer een fysieke bijeenkomst te organiseren.

Op 6 april is een digitale bijeenkomst gepland rondom het thema netwerken.
Een ondernemer, iemand vanuit een gemeente en iemand die een groot netwerk onder zijn hoede heeft vertellen over het hoe en waarom.
De voorzitter van VBS zal het geheel inleiden en aan het einde zal het project Good Practices worden geïntroduceerd.

Zodra er weer een nieuwe netwerkbijeenkomst is gepland, verschijnt hier de link.