Invulling VBS

Het profiel VECON BUSINESS SCHOOL heeft als uitgangspunt dat de school, binnen afgesproken grenzen, kan kiezen wat het beste is voor de leerlingen.

In de onderbouw wordt er, naast het vak economie en oriëntatie op de economische sector, minimaal één project aangeboden waarbij economie centraal staat . Ook krijgen leerlingen drie extra (keuze)onderdelen aangeboden op het gebied van business en/of ondernemerschap. Voor de bovenbouw geldt dat, naast de economische vakken en LOB , leerlingen in de gelegenheid worden gesteld zes(vmbo) of zeven (havo/vwo) punten te verzamelen met extra modules. Een van deze modules heeft een minimale omvang van 20 slu. Meer informatie hierover is te vinden bij certificering.

Een school kiest zelf hoe ze de projecten en modules invult. De VECON BUSINESS SCHOOL geeft wel een aantal suggesties voor de invulling van de projecten en modules. In de kennisbank is lesmateriaal te vinden dat direct gebruikt kan worden of kan dienen als inspiratie. Ook het netwerk van de VBS biedt verschillende mogelijkheden om inspiratie op te doen , met elkaar te delen en van elkaar te leren. Tenslotte geven we suggesties van projecten en diploma's die een onderdeel kunnen vormen van de VBS.