Peerprijs 2017

Tijdens het 35-jarig jubileum van de VECON in Ede presenteerden alle genomineerden hun inzending voor de jaarlijkse Peerprijs.

Voor het bepalen van de Prof. Peerprijs werkt de Vecon samen met het Expertisecentrum voor Economie en Handel. Bij de toekenning van de Professor Peerprijs staan vernieuwing en innovatie centraal. Wat dat betekent? Dat inspirerend economieonderwijs vernieuwend en uitdagend is en de nieuwsgierigheid opwekt!

Ieder jaar reikt een lid van de jury de prijzen uit tijdens de jaarvergadering van de Vecon.
De genomineerden geven een workshop om hun werk onder de aandacht van collega’s te brengen en op deze manier ook hen te inspireren. Ook in het tijdschrift voor het economisch onderwijs (TEO) is regelmatig aandacht voor het materiaal.

Dit jaar zijn de prijzen uitgereikt aan Joey Teekamp Gout, Jan de Kort en Jo-Anne Hovius. Zowel de publiek- als vakjury hebben enkele opmerkingen n.a.v. het ingezonden werk gemaakt. Deze staan onder de omschrijvingen.

Prijswinnaars

2017_Op_naar_de_topDe hoofdprijs was voor Joey Teekamp Gout met 'Op naar de top'.
In dit project bewandelen leerlingen zelf de weg naar de top van de Mont Ventoux, een grote kale berg in Zuid-Frankrijk. De kern van dit project is het creëren van meer zelfbewustzijn bij de leerlingen, het behalen van leerdoelen in de opleiding en het leveren van een bijdrage aan de samenleving. Per jaar krijgen 101.214 mensen de diagnose kanker te horen (KWF, 2015). Veel mensen genezen, maar nog veel te veel mensen overlijden hieraan. In dit project gaat een groep leerlingen van de opleiding commercieel medewerker niveau 3 en vestigingsmanager groothandel niveau 4 aan de slag om geld in te zamelen voor Stichting Mont Ventoux. Deze stichting richt zich op het inzamelen van geld voor onderzoek naar de bestrijding van kanker en donaties aan onder andere hospices om het leven van mensen met kanker en mensen in hun omgeving een stukje draaglijker te maken.
Beoordelingen
Publiek: Goed toepasbaar thema, toegankelijk verwoord door de auteur. Erg geschikt om VMBO leerlingen wegwijs te maken op de arbeidsmarkt.
Vakjury: Het materiaal ziet er keurig verzorgt uit. Het is een mooi project voor een MBO niveau 3 opleiding commercieel medewerker. Er worden voldoende aspecten belicht.

2017_Het_economisch_plakboekDe tweede prijs was voor Jan de Kort met 'Het economisch plakboek'.
Het blijkt geen zin te hebben om leerlingen economische theorieën bij te brengen, als zij geen gevoel hebben voor hun praktische betekenis. “Ik had een negen voor economie op mijn eindexamen, maar ik kan de economische pagina van de krant niet lezen. Ik begrijp er niets van. In deze lessenserie staat het leren lezen en begrijpen van economische krantenberichten centraal. Leerlingen (her)schrijven, met een economisch krantenbericht als bron, een eigen verklarende tekst. Op deze manier leren leerlingen economische concepten herkennen en toepassen in contexten waarvan in een krantenartikel verslag wordt gedaan.
Het probleem is dat 4havo leerlingen (maar ook 5vwo-leerlingen) bij het schrijven van een verklarende tekst de verklarende vraag onvoldoende eenduidig kunnen formuleren, de samenhang tussen oorzaak en gevolg onvoldoende kunnen beschrijven, waardoor hun tekst vaak niet meer is dan een samenvatting van de bron, en zo zijn zij niet instaat een economisch krantenbericht te duiden met hun economische kennis, dat wil zeggen geen transfer van context naar concept kunnen maken.
Beoordelingen
Publiek: De inzending maakt gebruik van de mogelijkheid tot vakoverstijgend onderwijs (samen met Nederlands). Leerlingen leren ook om structuur in krantenartikelen te ontdekken. Voor leerlingen die taalkundig niet sterk zijn, is het wel een moeilijke opdracht.
Vakjury: De hele uitleg over verklarend schrijven zou vakoverstijgend samen aangeboden kunnen worden met Nederlands.

2017_Rekenen_met_grote_getallenDe derde prijs was voor Jo-Anne Hovius met 'Rekenen met grote getallen'.
Tijdens mijn lessen economie loop ik vaak tegen het probleem aan dat leerlingen niet kunnen rekenen of daar moeite mee hebben. Met name de grotere getallen leveren veel problemen op. Daarnaast kunnen deze lessen gebruikt worden om, vlak voor het examen, de rekenvaardigheid nogmaals op de kaart te zetten.
Rekenen en begrijpend lezen zijn een groot onderdeel van het vak economie op het VMBO. Veel VMBO leerlingen hebben hier problemen mee. In deze lessenserie zullen verschillende rekenproblemen worden aangepakt.
Beoordelingen
Publiek: De opdracht biedt mogelijkheid tot differentiëren. met name voor leerlingen die niet zo goed zijn in rekenen. Voor de betere leerlingen is de stof misschien wat minder van toepassing.
Vakjury: Goed onderbouwd en actueel probleem bij leerlingen.

Materialen

Het materiaal van de winnaars kan worden gedownload vanuit de 'Kennisbank'.

Op naar de top: klik hier
Het economisch plakboek: klik hier
Rekenen met grote getallen: klik hier