Doel en Historie

Op veel scholen worden in de lessen economie creatieve, alternatieve of innovatieve werkvormen en lesmaterialen gebruikt, die door docenten zelf zijn ontwikkeld.

Met de Professor Peer prijs willen de VECON en het Landelijk Expertisecentrum Economie en Handel docenten, die materiaal maken, belonen voor hun inzet.

De landelijke wedstrijd wordt jaarlijks georganiseerd.

Het winnende materiaal wordt ter beschikking gesteld aan collega's. Alle docententeams of individuele docenten in het VO en het MBO en studenten kunnen meedingen naar deze prijs.