Projecten en Modules HAVO/VWO

Op deze pagina's staat een opsomming van mogelijke projecten en modules voor havo/vwo.

De projecten en modules kunnen naar eigen inzicht worden ingevuld en aangevuld. Meer informatie over de invulling is te vinden bij het lesmateriaal (kennisbank) onder extra diploma's of samenwerking. Hier staan voorbeelden van projecten en modules uitgewerkt.

Over de mogelijkheden om VBS een plaats te geven in het curriculum in combinatie met het nieuwe vak Bedrijfseconomie, ondernemerschap en financiële zelfredzaamheid is een artikel geschreven.

 

Voorbeelden van projecten:

 • Minionderneming, onderneming voor een dag of een marktdag
  Voor meer info:
  De webpagina leerlingbedrijfjes op deze website 
  http://codenamefuture.nl/missie-ondernemen/
  http://www.dayforchange.nl/
 • Project financiële educatie
  Voor meer info:
  https://www.wijzeringeldzaken.nl/
 • Vakoverstijgend project met economische component

Voorbeelden voor de modules onderbouw:

 • Ondernemer in de klas
 • Op bezoek bij een (commerciële) organisatie gekoppeld aan een kleine opdracht
 • Uitgebreide voorlichting over de inhoud van economische vakken, de mogelijkheden van het profiel economie en de beroepsmogelijkheden in de economische sector
 • Ondernemerschapstest met nabespreking bijvoorbeeld vbs businesstest (zie info)
 • Ondernemerschapsspel van het CPS (zie info)
 • Module financiële educatie van minstens 8 uur (zie info)

Voorbeelden voor de modules bovenbouw:

 • Bedrijfsbezoeken (totaal van minimaal 1 dag) gekoppeld aan een kleine opdracht
 • Ondernemerschapstest met nabespreking
  Voor meer info:
  http://www.ondernemerstest.nl/
 • Minimaal 2 gastsprekers uit verschillende bedrijfstakken
 • Ondernemingsplan
 • VBS businessgame (zie info)
 • Managementgame (zie info)
 • Module Excel van minimaal 10 slu
 • Module solliciteren van minimaal 10 slu
 • Module presentatievaardigheden/omgangsvormen van minimaal 10 slu
 • In samenwerking met een HBO/WO-instelling aandacht besteden aan verschillende studierichtingen (zie info)
 • Combineren van de maatschappelijke stage met het vak economie en een verslag daarvan
 • Beleggingscompetitie Scholenstrijd (zie info)
 • Minionderneming: klik hier voor meer info
 • Elementair Boekhouden (zie info)
 • Inhoudelijk project samen met HBO/WO van minimaal 20 slu (zie info)
 • EBC*L (zie info)
 • Ondernemer MKB (zie info)
 • NIMA Marketing Oriëntatie (B-module): klik hier voor meer info