Examenprogramma's

Hier vind je alle informatie over de examenprogramma's, handreikingen en syllabi.

Handreikingen SLO

Het examenprogramma is opgenomen in een syllabus. Een uitwerking van het examenprogramma, incl. het gedeelte dat niet in het centraal examen wordt teruggevraagd, staat in de zgn. handreiking.

Voor de handreiking van het SLO: klik hier.

Vernieuwde examenprogramma’s economie VWO, met ingang van examenjaar 2023

Zie https://www.examenblad.nl/examen/economie-vwo-2/2023/vwo?topparent=vg41h1h4i9qe
voor informatie over de herziene syllabus.
Met name het verantwoordingsdocument bevat nuttige informatie voor de docent.
Je vindt er ook een achtergrondartikel van prof. dr. Bas Jacobs, voorzitter van de commissie van herziening van die syllabus, over welvaart.

Op 25 november 2021 heeft Bas Jacobs een door Vecon en ESE georganiseerde lezing gehouden, waarin hij uitleg heeft gegeven bij het IS-MB-GA-model en actuele ontwikkelingen heeft besproken aan de hand van dit model: klik hier

Tijdens de Studiedag 2020 heeft Bas Jacobs een tweetal workshops gehouden over (onderdelen van) de herziene syllabus. De powerpoint-presentaties van die workshops vind je hier:
https://www.vecon.nl/pagina/33842/studiedag-vecon-2020
Eind 2020 heeft Bas Jacobs ook voor SIEO een presentatie gehouden over de herziene syllabus. Zie https://www.youtube.com/watch?v=kfvH7zYvr-I

Aanvullend op de informatie over het IS-MB-GA model die is opgenomen in het document “VERANTWOORDING SYLLABUS ECONOMIE VWO 2023 VERSIE 3”, inclusief de referenties op bladzijden 69 en 70, kunnen de volgende bronnen geraadpleegd worden (bestanden beschikbaar na inloggen):

Vernieuwde examenprogramma’s economie HAVO, met ingang van examenjaar 2023

Zie https://www.examenblad.nl/examen/economie-havo-2/2023/havo?topparent=vg41h1h4i9qe
Voor informatie over de herziene syllabus.
Met name het verantwoordingsdocument bevat nuttige informatie voor de docent.

Speltheorie

Voor de docent die zich wil verdiepen in de speltheorie (dit onderdeel is in de syllabus economie havo 2023 uitgebreid en ondergebracht onder een apart subdomein, F1) is de volgende bron beschikbaar (na inloggen):

Huidige examenprogramma's en syllabi VWO

Examens en Syllabi VWO Economie 2022: https://www.examenblad.nl/examen/economie-vwo-2/2022/vwo?topparent=vg41h1h4i9qe

Huidige examenprogramma's en syllabi HAVO

Examens en Syllabi HAVO Economie 2022: https://www.examenblad.nl/examen/economie-havo-2/2022/havo?topparent=vg41h1h4i9qe

Oude examenopgaven en syllabi VWO

De examenopgaven en bijbehorende syllabi van oudere examenprogramma's kun je ook vinden op de website van Examenblad.nl.

Examens en Syllabi VWO Economie oude programma (2010 - 2014):
http://www.examenblad.nl/examen/economie-vwo/2012/vwo

Examens en Syllabi VWO Economie 1 (2002 -2010):
http://www.examenblad.nl/examen/economie-1-vwo/2004/vwo

Examens en Syllabi VWO Economie 1,2 (2002 - 2009):
http://www.examenblad.nl/examen/economie-1-2-vwo/2004/vwo

Oude examenopgaven en syllabi HAVO

De examenopgaven en bijbehorende syllabi van oudere examenprogramma's kun je ook vinden op de website van Examenblad.nl.

Examens en Syllabi HAVO Economie oude programma (2009 - 2012):
http://www.examenblad.nl/examen/economie-havo/2010/havo

Examens en Syllabi HAVO Economie 1 (2003 -2009):
http://www.examenblad.nl/examen/economie-1-havo/2004/havo

Examens en Syllabi HAVO Economie 1,2 (2003 - 2008):
http://www.examenblad.nl/examen/economie-1-2-havo/2004/havo