Voorwaarden MBO

De VECON BUSINESS SCHOOL (VBS) staat voor extra aandacht voor economie en ondernemerschap. Om VBS te worden, moeten scholen, docenten en studenten aan een aantal voorwaarden voldoen. Dat betekent dat er naast het reguliere studieprogramma extra aandacht wordt besteed aan economische vaardigheden en ondernemerschap.

Het mbo is een beroepsopleiding. Dat betekent dat de structuur en opzet van de opleiding anders is dan in het voortgezet onderwijs. Er is al meer contact met het bedrijfsleven dan in het VO door bijvoorbeeld de BPV die een groot onderdeel vormt van iedere mbo opleiding. Daarnaast hebben studenten een beroepsrichting gekozen. In de economische richtingen bestaat het grootste deel van het lesprogramma uit onderwijs in economische vakken. Bij sommige opleidingen vormt ondernemerschap al een verplicht onderdeel van het curriculum. In niet economische richtingen is er mogelijk helemaal geen aandacht voor economische vaardigheden omdat die voor de beroepspraktijk niet noodzakelijk lijken.

Meer achtergrondinformatie is te vinden in het document verantwoording.

Voor certificering als VECON BUSINESS SCHOOL (VBS) moet een mbo opleiding voldoen aan een aantal voorwaarden. Zowel in de tekst hieronder als in het aanvraagformulier zijn deze voorwaarden te lezen.

De locatie, opleiding of team (hieronder genoemd school):

De school ondersteunt en faciliteert docenten en studenten om de doorlopende leerlijn vo-mbo-hbo mogelijk te maken.
De school ondersteunt en faciliteert docenten en studenten om een triple helix (samenwerking onderwijs – overheid – ondernemers) op te zetten in de regio in het kader van de VBS.
De school ondersteunt en faciliteert docenten om deel te nemen aan het netwerk van de VBS.
De school stelt alle studenten van de te certificeren locatie/opleiding/team in de gelegenheid om keuzedelen ondernemerschap en/of innovatie te volgen.
De school biedt masterclasses, workshops of inspiratiesessies aan op het gebied van: de ondernemer (jezelf presenteren), marketing, Inkoop en verkoop (netwerken), financieel en organisatie & recht.
Docententeam (of daarvoor aangewezen coördinator)

Het docententeam vormt onderdeel van een triple helix (samenwerking onderwijs – overheid – ondernemers) in de regio.
Het team neemt deel aan het netwerk van de VBS door het bezoeken van netwerkbijeenkomsten, delen van materialen en ervaringen.
Het team onderhoudt contact met één of meer vmbo scholen en begeleidt mbo- studenten bij de opdrachten die ze in samenwerking met het vmbo uitvoeren. (bijvoorbeeld voorlichting aan vmbo leerlingen of assistentie op vmbo school bij een ondernemerschapsproject)
Het team onderhoudt contact met één of meer vmbo of hbo scholen en wisselt kennis uit, bijvoorbeeld door het delen van materiaal, ruimtes of bijwonen van gezamenlijke studiedagen.
Het team biedt een uitdagend programma (met bijvoorbeeld masterclasses, excursies en keuzevakken) aan studenten in het kader van de VBS.
Student

De student op niveau 2 volgt minimaal één keuzedeel op het gebied van ondernemerschap (240 sbu).
De student op niveau 3 of 4 volgt twee keuzedelen op het gebied van ondernemerschap (2 x 240 sbu).
De student onderneemt extra activiteiten voor het behalen van het VBS certificaat.

Hierbij voert de student een project uit op of in samenwerking met het vmbo.
Verder kan het programma bestaan uit een talentenprogramma zijn met bijvoorbeeld extra keuzevakken, masterclasses, excursies, workshops of inspiratiesessies op het gebied van ondernemerschap.
De student kan ook het eigen ondernemerschap tonen door bijvoorbeeld te assisteren bij voorlichtingsbijeenkomsten, projecten op het vmbo of projecten voor ondernemers in de regio.