Waar staan we voor

De VECON BUSINESS SCHOOL (VBS) is er voor leraren, leerlingen en de school.

De VECON BUSINESS SCHOOL heeft als missie zoveel mogelijk leerlingen via het onderwijs vertrouwd te maken met de economische aspecten die in de maatschappij verweven zijn, ze in staat te stellen hun talenten te ontplooien en hun ondernemendheid en ondernemerschap te vergroten.

Visie

Om de missie te verwezenlijken wordt ervoor gekozen scholen te stimuleren om de economische vakken te versterken en leraren ruimte te geven.

Een VECON BUSINESS SCHOOL stelt een curriculum samen waarmee de leerlingen economische aspecten van allerlei maatschappelijke vraagstukken leren herkennen en leren om gefundeerde keuzes te maken. Leerlingen maken kennis met ondernemerschap. Ze krijgen de kans om hun talenten te ontdekken, verdiepen en verbreden en komen ze in aanraking met de praktijk. Leerlingen die het programma van de VBS hebben afgerond, ontvangen een individueel certificaat.

De leraren die bij de VBS betrokken zijn voelen zich gewaardeerd en krijgen de ruimte zichzelf en hun vak, binnen en buiten de school, optimaal te ontwikkelen. De VECON BUSINESS SCHOOL biedt een netwerkorganisatie waar leraren kennis kunnen uitwisselen.

De school die kiest voor certificering als VECON BUSINESS SCHOOL kan in de communicatie gebruik maken van het logo en laat op die manier de buitenwereld zien dat de kwaliteit geborgd is.

MBO

Sinds 2017 is VBS uitgebreid met MBO. Lees de verantwoording.

JUNIOR VBS

Sinds 2019 is er voor het VO ook een Junior variant, voor scholen die in de onderbouw werken aan ondernemerschap. Lees de informatie.