24 mei 2022 dinsdag vanaf 19:30

Digitale ALV

Alleen voor leden, aanmelden is verplicht.

Geacht lid van de Vecon,

Hierbij nodigen we je uit voor de digitale algemene ledenvergadering van de Vecon op dinsdag 24 mei van 19.30 uur tot 20.30 uur. Je hebt hiervoor op 24 april een uitnodiging ontvangen per mail. Daarin is ook uitgelegd waarom de ALV in deze drukke periode is gepland.

Op de agenda staan o.a. de verslagen van de ALV’s van vorig jaar, de afsluiting van het verenigingsjaar 2021, besluitvorming rondom verenigingsjaar 2022, de aanpassing van het rooster van aftreden en de benoeming van enkele bestuursleden en de wijziging van het huishoudelijk reglement.

De agenda en alle onderliggende stukken zijn te downloaden via de volgende links.

Agenda ALV 41: klik hier
Concept verslag ALV 40: klik hier
Concept verslag ALV 40a: klik hier
Jaarverslag AB 2021: klik hier
Jaarrekening 2021 en Begroting 2022: klik hier
Verslag kascommissie boekjaar 2021: klik hier
Rooster van aftreden AB-leden: klik hier
Stuk voor ALV 41 over de WBTR: klik hier
Concept Statuten versie 2022: klik hier
Concept Huishoudelijk Reglement versie 2022: klik hier

Aanmelden moet via de knop "Inschrijven als lid" op deze pagina.

We hopen je welkom te mogen heten op dinsdag 24 mei.

Met vriendelijke groet,

Jeannet Hommel
voorzitter
E: voorzitter@vecon.nl
T: 0183-614162

Meer op de agenda

Naar het agenda overzicht