Twee VBS h/v scholen vertellen over hun aanpak en ervaringen. Er is ruim gelegenheid om vragen te stellen.

Spreker(s): Rick Boers en Bastiaan Visser van het Erfgooiers College Jacob Offringa en/of Dennis van Horssen van Het Heerenlanden
Workshopronde: 2
Max. aantal deelnemers: 25

Rick Boers en Bastiaan Visser van het Erfgooiers College laten je kennismaken met het programma dat zij de leerlingen aanbieden in het kader van VBS en diepen een paar onderdelen wat verder uit. Ze zullen in ieder geval ingaan op het Sollicitatieproject dat hun school al jaren organiseert en op de Business Class die het Erfgooiers College aanbiedt voor havisten en vwo'ers die daadwerkelijk een eigen bedrijf willen starten.
Jacob Offringa en/of Dennis van Horssen van Het Heerenlanden in Leerdam neemt jullie mee in het programma dat zij aan de leerlingen van de VBS in klas 4 aanbieden. Sinds de start van de VBS (jaartal 2014-2015) is er bewust voor gekozen om te werken met één heterogene groep, dus havo 4 en vwo 4 volgt gezamenlijk het VBS-programma, met individuele keuzemogelijkheden. Zij zullen ingaan op deze keuzemogelijkheden, de zogenaamde thema-bijeenkomsten en het spel ‘Oh Zo Game Education’.

Terug naar het agendapunt