Consumer Financial Canvas. Bij financiƫle zelfredzaamheid wordt vaak uitgegaan van harde cijfers: Cijfers die gebruikt worden bij het nemen van een financiƫle beslissing.

Spreker(s): Theo Roos
Workshopronde: 1
Max. aantal deelnemers: 25

Maar er is meer: beslissingen worden niet alleen genomen op basis van harde gegevens, maar kennen bijna altijd een persoonlijke voorkeur die verder gaat. Als die persoonlijke invloed buiten beschouwing wordt gelaten, leren we leerlingen niet om financiële beslissingen te nemen. Het enige dat we dan doen is ze leren rekenen.
Om leerlingen te helpen een weloverwogen beslissing te nemen is het Consumer Financial Canvas ontwikkeld: een model waarmee leerlingen niet alleen kijken naar de financiële kant van oplossingen, maar ook naar de kenmerken van die oplossing (theoretisch) en de persoonlijke impact van die kenmerken, die leidt tot persoonlijke voor- en nadelen voor de beslisser.

Terug naar het agendapunt